Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Berlijn, Duitsland

Overzicht programma abdicatie en inhuldiging op 30 april 2013 in Amsterdam

Bijgevoegd vindt u het programma op hoofdlijnen voor de troonswisseling op 30 april 2013 (wijzigingen voorbehouden).

10.00 - 10.30 uur
Abdicatie van Hare Majesteit de Koningin, in de Mozeszaal van het Koninklijk Paleis Amsterdam. Aanwezig zijn onder anderen de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, de Rijksministerraad en leden van de Koninklijke Familie.
De Koningin ondertekent de Akte van Abdicatie, die wordt voorgelezen door de directeur van het Kabinet der Koningin.

10.30 - 10.50 uur
Zijne Majesteit de Koning, Hare Majesteit de Koningin en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden betreden het balkon van het Paleis. Prinses Beatrix en de Koning houden een korte toespraak. Aansluitend betreden Hare Koninklijke Hoogheid de Prinses van Oranje en H.H.K.K.H.H. de Prinsessen Alexia en Ariane eveneens het balkon.

13.55 uur
Vertrek van de Koning en het gevolg naar De Nieuwe Kerk in Amsterdam.

14.00 - 15.30 uur
Beëdiging en inhuldiging van de Koning tijdens de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal in De Nieuwe Kerk. Toespraak en eedaflegging door de Koning. Toespraak door de voorzitter van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal, mr. G.J. de Graaf. Afleggen Inhuldigingsverklaring door de voorzitter. Hoofdelijk afleggen van eed of belofte door de leden van de Staten-Generaal en gedelegeerden van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

16.30 - 17.30 uur
Receptie voor autoriteiten en leden van de Staten-Generaal in het Koninklijk Paleis Amsterdam.

 www.koninklijkhuis.nl

Nederlanders in het buitenland die bij de inhuldiging op 30 april in de Nieuwe Kerk aanwezig zouden willen zijn, wordt aangeraden zich per mail tot de gastheer, de voorzitter van de Eerste Kamer, te wenden. Gaarne in het onderwerp-veld aangeven: “verzoek om uitnodiging aanwezigheid inhuldiging”.

Bij vragen over de troonswisseling kunt u terecht bij de informatiedienst van de Rijksoverheid die vanuit het buitenland bereikbaar is via telefoonnummer: +31 77 4656767.