Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Berlijn, Duitsland

Bezoekersregeling Nederlandse ambassade

Rondleidingen

U bent van harte welkom een bezoek te brengen aan de Nederlandse ambassade in Berlijn om zo een indruk te krijgen van de bijzondere architectuur van het gebouw. De rondleiding begint in de foyer van de ambassade met een korte voorlichtingsfilm over het gebouw, waarna u door een medewerker van de ambassade door het gebouw wordt geleid. Gezien de grote belangstelling en de veiligheidseisen die inmiddels voor toegang tot ambassades noodzakelijk zijn, is het niet altijd mogelijk een rondgang door de gehele ambassade aan te bieden. Groepen van maximaal 15 personen kunnen per rondgang worden aangemeld.

Aanmelding

Graag kunt u per mail een verzoek om een rondleiding bij ons indienen. Deze worden alleen op werkdagen en tijdens kantoortijden aangeboden. Wij vragen u dit uiterlijk 4 werkdagen voorafgaand aan uw bezoek te doen.

U wordt verzocht de volgende gegevens van alle deelnemers door te geven aan dit adres:

  • naam
  • geboortedatum
  • nationaliteit
  • nummer paspoort of geldig identiteitsbewijs
  • gewenste datum bezoek
  • gewenst tijdstip bezoek
  • telefoonnummer waarop u in Berlijn te bereiken bent

Binnen uiterlijk 2 werkdagen krijgt u bericht of uw bezoek doorgang kan vinden op de gewenste datum. Er vinden in de foyer van de ambassade regelmatig manifestaties plaats, waardoor het op bepaalde dagen niet mogelijk is om een rondleiding te geven.